Община Златарица

Община Златарица се намира в област Велико Търново и се състои от 24 населени места 1 град и 23 села/ с общински център град Златарица, 5 кметства – в селата Родина , Горско Ново село, Калайджии, Средно село и Резач и 5 населени места с кметски наместници. Кмет на Община Златарица е Пенчо Чанев. Лице за контакт: Таня Лазарова - секретар на Община Златарица, тел: 0879144355; 0615-3-55-51 тел. централа на Община Златарица - 0615/3-54-20; факс - 0615-3-54-78