Утвърден план-прием за 2017/2018 уч. година след завършен 7 клас

Утвърден план-прием за ученици в държавните и общинските училища по профили, професии и специалности след завършен 7 клас

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.ruobg.com/files_priem/files_28/plan_priem_1.html
Автор Донка Иванова
Last Updated февруари 14, 2018, 10:35 (Europe/Sofia)
Създаден септември 20, 2017, 12:25 (Europe/Sofia)