ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2018 год.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2018 год.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 20, 2018, 09:05 (Europe/Sofia)
Създаден март 13, 2018, 11:59 (Europe/Sofia)