ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2018 год.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ : ПУП - ПРЗ, ПР, ПЗ, ПП- 2018 год.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated юли 11, 2018, 08:35 (Europe/Sofia)
Създаден март 13, 2018, 11:59 (Europe/Sofia)