Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти Общинска собственост на община Сърница за 2018 г.

Публичен регистър на разпоредителни сделки с имоти Общинска собственост на община Сърница актуален към 31.12.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Реджеп Мерджан
Отговорник по поддръжка Реджеп Мерджан
Last Updated януари 11, 2019, 11:03 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 6, 2018, 16:48 (Europe/Sofia)