Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Версия 1.0
Last Updated март 20, 2017, 14:47 (Europe/Sofia)
Създаден март 20, 2017, 14:31 (Europe/Sofia)