Публичен регистър на базовите станции

Регистърът съдържа информация за местоположението на базовите станции на мобилните оператори на територията на Община Бургас, максималния радиус на хигиенно-защитна зона на станциите, номера на протокола от измервания на електромагнитното поле (ЕМП)около излъчващия източник и номера на разрешителното за строеж. Актуална информация може да бъде проследена на адрес: https://www.burgas.bg/bg/info/index/129#info_26559

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.burgas.bg/bg/info/index/129#info_26559
Автор Иванка Касърова
Отговорник по поддръжка Иванка Касърова
Last Updated септември 14, 2018, 13:57 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 2, 2018, 10:39 (Europe/Sofia)