Тримесечен отчет по изпълнението на Бюджет 2017 на Община Раднево

Тримесечен отчет по изпълнението на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Росица Тенева
Отговорник по поддръжка Геновева Иванова
Last Updated август 4, 2017, 09:14 (Europe/Sofia)
Създаден юли 27, 2017, 14:43 (Europe/Sofia)