Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Регистърът е валиден към 02. 05. 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rta.government.bg/images/Image/registri/AllValidPermitsData.html
Версия 1
Last Updated май 2, 2017, 12:11 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2016, 15:24 (Europe/Sofia)