Регистър за държавен план за прием в VIII и в IX клас

Държавен план - прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на Община Раднево-публикувано на 29.11.2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Ваня Колева
Отговорник по поддръжка Катя Иванова
Last Updated ноември 29, 2017, 11:22 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 29, 2017, 10:34 (Europe/Sofia)