Списък на туроператорите и туристическите агенти

Съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за туризма в Министерството на туризма се води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа информация за вписаните туроператори и туристически агенти.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp
Автор Петър Градинаров
Отговорник по поддръжка Петър Градинаров
Версия 1.0
Last Updated декември 6, 2018, 14:17 (Europe/Sofia)
Създаден април 14, 2015, 14:36 (Europe/Sofia)