Списък на лечебните заведения за болнична помощ

Списък на лечебните заведения за болнична помощ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzipz.net/page.php?35
Автор РЗИ-Пазарджик
Отговорник по поддръжка Надежда Стоянова
Last Updated ноември 8, 2018, 14:46 (Europe/Sofia)
Създаден юли 11, 2016, 15:27 (Europe/Sofia)