Регистър на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ВОДЕНЕ:

Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. (Приета с ПМС No 283 от 03.12.2010 г.)

Съдържа данни за всички действащи лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи на територията на област Силистра.

В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен код, представител, наименование и адрес на лечебното заведение, както и телефони за връзка.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://rzi-silistra.com/RIOKOZ/home.nsf/pages/bg/NT00001CF2?OpenDocument
Автор Фиданка Парушева
Отговорник по поддръжка Бойко Николов
Last Updated февруари 23, 2018, 14:58 (Europe/Sofia)
Създаден май 30, 2016, 09:26 (Europe/Sofia)