Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж - актуализиран м. юли 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Марияна Иванова
Отговорник по поддръжка Геновева Иванова
Last Updated юли 24, 2017, 15:21 (Europe/Sofia)
Създаден юли 24, 2017, 15:19 (Europe/Sofia)