Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Айтос

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва Община Айтос

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://aytos.bg/registar-yuridicheskite-lica-nestopanska-402.html
Last Updated март 13, 2018, 13:51 (Europe/Sofia)
Създаден март 13, 2018, 13:36 (Europe/Sofia)