Регистър на заверените технически паспорти на сгради - м. май 2017 г.

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в гр. Раднево

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Стефка Димитрова
Отговорник по поддръжка Геновева Иванова
Last Updated май 26, 2017, 09:26 (Europe/Sofia)
Създаден май 22, 2017, 12:16 (Europe/Sofia)