Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г на електронен и хартиен носител.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 8, 2018, 14:50 (Europe/Sofia)
Създаден юли 4, 2016, 15:30 (Europe/Sofia)