Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност

Съоръжения с повишена опастност са: асансьори кранове и повдигателни съоръжения тръбопроводи газови съоръжения, инсталации, уреди и уредби *котли

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 13, 2017, 16:30 (Europe/Sofia)
Създаден май 10, 2017, 11:13 (Europe/Sofia)