Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated януари 11, 2019, 12:27 (Europe/Sofia)
Създаден май 10, 2017, 16:57 (Europe/Sofia)