РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ОТ ЛЕКАРИ И ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.rzi-ruse.com/registry.php
Автор Дирекция "Медицински дейности"
Отговорник по поддръжка
Версия 1
Last Updated март 13, 2018, 11:23 (Europe/Sofia)
Създаден юли 31, 2016, 00:23 (Europe/Sofia)