Регистър "Разрешение за строеж"

Публичен регистър на дадените разрешения за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Борис Чакъров
Last Updated януари 23, 2017, 09:57 (Europe/Sofia)
Създаден януари 23, 2017, 09:54 (Europe/Sofia)