Регистър на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Община Габрово

Информацията е актуална към месец май 2017г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://opendata.gabrovo.bg//index.php?option=com_tabulizer&task=outputDataSource&tmpl=component&output=raw&ds_tag=sn04kwkN3gEIqQncXKMdMHvb&ds_mode=json
Автор Мартин Христов
Версия 3.0
Last Updated май 11, 2017, 16:10 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 4, 2016, 10:40 (Europe/Sofia)