Регистър на Разрешителни за Рекламно-информационни елементи на община Асеновград

Регистърът съдържа само действащите разрешителни за рекламни елементи към датата посочена в ресурса. Прекратени и документи с изтекъл срок на действие не се визуализират!

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated май 31, 2018, 10:30 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 12, 2016, 13:06 (Europe/Sofia)