Регистър на разпоредителни сделки с общински имоти

регистър

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Котел
Отговорник по поддръжка Община Котел
Last Updated септември 28, 2018, 15:55 (Europe/Sofia)
Създаден септември 27, 2017, 16:28 (Europe/Sofia)