Регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост актуален към 30.09.2019

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 11, 2017, 09:38 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 14:06 (Europe/Sofia)