Регистър на разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост актуален към 31.03.2019

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated април 13, 2018, 09:54 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 14:06 (Europe/Sofia)