Регистър на операторите, транспортиращи фуражи по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183_2005.csv

Регистър на операторите, транспортиращи фуражи по чл. 9 от Регламент (ЕО) № 183_2005 и чл. 17е от Закона за фуражите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Валерия Ерменкова
Отговорник по поддръжка Валерия Ерменкова
Last Updated ноември 7, 2018, 13:46 (Europe/Sofia)
Създаден септември 28, 2017, 10:33 (Europe/Sofia)