РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2018

РЕГИСТЪР НА ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 2018 С ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated декември 6, 2018, 10:14 (Europe/Sofia)
Създаден декември 6, 2018, 10:13 (Europe/Sofia)