Регистър на общинските търговски дружества

Информация за общинските търговски дружества на територията на Столична община

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.sofia.bg/register-of-municipal-companies
Версия 4.0
Last Updated ноември 6, 2018, 09:51 (Europe/Sofia)
Създаден юни 24, 2016, 13:52 (Europe/Sofia)