Регистър на подадените заявления по ЗДОИ - 2018г.

Регистър на постъпилите заявление по Закона за достъп на информацията и движението им за 2018г. - РИОСВ-Пазарджик

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор РИОСВ-Пазарджик
Отговорник по поддръжка Петър Иванов
Last Updated септември 13, 2018, 15:25 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 5, 2018, 14:24 (Europe/Sofia)