Регистър на индивидуална практика - Амбулатория за първична медицинска помощ

Индивидуални практики за първична медицинска помощ (лични лекари), сключили договор с РЗОК - 11 бр. - актуализиран към м. септември 2017 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Славея Иванова
Отговорник по поддръжка Геновева Иванова
Last Updated септември 8, 2017, 11:26 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2016, 11:57 (Europe/Sofia)