Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Актуален към 30.09.2017г

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated октомври 11, 2017, 09:27 (Europe/Sofia)
Създаден октомври 9, 2017, 13:23 (Europe/Sofia)