Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Елена Петрелийска
Отговорник по поддръжка Елена Петрелийска
Last Updated ноември 8, 2018, 10:31 (Europe/Sofia)
Създаден август 11, 2017, 14:34 (Europe/Sofia)