Регистър на издадените разрешителни за строеж

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Мариета Исакова
Отговорник по поддръжка Десислава Сандулова
Last Updated януари 11, 2019, 11:52 (Europe/Sofia)
Създаден юли 29, 2016, 15:35 (Europe/Sofia)