Регистър на издадените разрешения за строеж на Община Троян към - 2018г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Троян
Отговорник по поддръжка Максим Боджаков
Last Updated ноември 12, 2018, 13:25 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 26, 2018, 14:57 (Europe/Sofia)