Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Котел

Издадени карти за паркиране на хора с трайни увреждания

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник Община Котел
Автор Община Котел
Отговорник по поддръжка Стоянка Рандева
Last Updated декември 7, 2017, 09:58 (Europe/Sofia)
Създаден септември 18, 2017, 14:22 (Europe/Sofia)