Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Сърница

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в община Сърница актуален към 06.11.2018 г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Реджеп Мерджан
Отговорник по поддръжка Реджеп Мерджан
Last Updated ноември 7, 2018, 16:56 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 7, 2018, 16:55 (Europe/Sofia)