Регистър на издадените актовете за изработване на устройствени планове и измененията им за 2018г.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Версия 1.0
Last Updated декември 5, 2018, 14:22 (Europe/Sofia)
Създаден февруари 19, 2018, 16:35 (Europe/Sofia)