РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА УП

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ХАСКОВО ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated септември 29, 2017, 15:48 (Europe/Sofia)
Създаден септември 29, 2017, 15:46 (Europe/Sofia)