Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и за измененията им

Регистърът съдържа данни от декември 2018 г. до датата посочена в ресурсите

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Община Асеновград
Отговорник по поддръжка Елка Карагьозова
Last Updated октомври 10, 2018, 15:59 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 14:06 (Europe/Sofia)