Регистър на на сградите в режим на етажна собственост

Регистър на на сградите в режим на етажна собственост при Община Кубрат

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://kubrat.bg/bg/registers/register_condominium_building.pdf
Автор Община Кубрат
Отговорник по поддръжка Бюлент Дахилов
Last Updated ноември 14, 2017, 13:18 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 14, 2017, 13:17 (Europe/Sofia)