Регистър на даренията на територията на Столична община

Информация за даренията, извършени в полза на структурните звена на Столична община

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://arch.sofia.bg/darenie/
Версия 4.0
Last Updated февруари 2, 2018, 10:29 (Europe/Sofia)
Създаден юни 23, 2016, 11:30 (Europe/Sofia)