Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Регистър на земи общинска собственост, отдадени под аренда/наем -обработваеми земи и общински пасища,мери и ливади. Регистърът е актуален към 31.05.2017 г

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated май 29, 2017, 13:21 (Europe/Sofia)
Създаден май 29, 2017, 13:20 (Europe/Sofia)