Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост община Враца

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост община Враца

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник http://www.vratza.bg/userfiles/file/PUBLICHNI REGISTRI/ES_PR_Sdrujeniya-sobstvenici/ES_PR_Sdrujeniya-sobstvenici_29102018.pdf
Автор Десислава Нешева
Отговорник по поддръжка Десислава Нешева
Last Updated ноември 8, 2018, 10:01 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 8, 2018, 09:59 (Europe/Sofia)