Регистър на сдруженията на собственици в сгради в режим на етажна собственост

Данните се отнасят за сдруженията на територията на Столична община, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Източник https://www.sofia.bg/documents/20182/211857/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_06062017.pdf/537344fa-a61b-4819-b094-0bf4a3f00c1b
Версия 3.0
Last Updated декември 30, 2018, 17:21 (Europe/Sofia)
Създаден юни 21, 2016, 16:23 (Europe/Sofia)