РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА ЗА 2016 год.

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЪРНИЦА, ОБЛ.ПАЗАРДЖИК 2016 ГОДИНА

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Реджеп Мерджан
Отговорник по поддръжка Реджеп Мерджан
Last Updated март 20, 2017, 15:57 (Europe/Sofia)
Създаден март 20, 2017, 15:56 (Europe/Sofia)