Регистър на актовете за изработване на УП

Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове /на осн. чл. 5, ал. 5 от ЗУТ/

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated август 23, 2017, 17:32 (Europe/Sofia)
Създаден май 5, 2017, 09:32 (Europe/Sofia)