Регистър на заповедите за изработване па ПУП-ве и техните изменения

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Last Updated ноември 29, 2017, 14:55 (Europe/Sofia)
Създаден септември 12, 2017, 15:17 (Europe/Sofia)