Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Регистър на заверените технически паспорти на сгради

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Лазарина Тошева
Отговорник по поддръжка Десислава Сандулова
Last Updated декември 19, 2017, 16:33 (Europe/Sofia)
Създаден август 2, 2016, 14:49 (Europe/Sofia)