РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 36 ал.3 от Закона за здравето Наредба № 9 от 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции - чл. 4

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Отговорник по поддръжка Лариса Димитрова
Last Updated декември 7, 2018, 15:34 (Europe/Sofia)
Създаден юни 1, 2017, 16:44 (Europe/Sofia)