Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен

Регистър за издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания за община Гърмен.

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Величка Цветкова
Отговорник по поддръжка Величка Цветкова
Last Updated ноември 15, 2018, 11:49 (Europe/Sofia)
Създаден септември 26, 2017, 13:56 (Europe/Sofia)