Регистър на категоризираните обекти

Регистър на категоризираните обекти на територията на община Златарица

Данни и ресурси

Допълнителна информация

Поле Стойност
Автор Албена Конакчиева
Отговорник по поддръжка Таня Лазарова
Last Updated ноември 17, 2017, 12:05 (Europe/Sofia)
Създаден ноември 17, 2017, 12:04 (Europe/Sofia)